Limmud zbudowany jest na wartościach – Limmud Values. Stanowią one podstawę tworzenia wszelkich limmudowych wydarzeń na całym świecie. Praca, którą wykonujemy, opiera się na tych samych założeniach. 

Oryginalne brzmienie Limmud Values możesz przeczytać na stronie limmud.org w zakładce Values.

Uczenie się

 Learning

Każdy człowiek uczy się przez całe życie. Każda osoba może  przekazywać swoje doświadczenie i mądrość innym. Każdy z nas może  być nauczycielem.

Wiedza zmienia ludzi i inspiruje do działania. Nauka poszerza nasz obraz świata. Uczenie się rozwija naszą osobowość i umiejętności.  Limmud pomaga stwarzać środowiska edukacyjne na całym świecie m.in. także w Polsce dla polskiej społeczności żydowskiej.

Poszerzanie żydowskich horyzontów

Expanding Jewish Horizons

Tworzymy miejsce, w którym doświadczysz osobistych,  zbiorowych oraz wspólnotowych przeżyć, dzięki którym rozwijamy naszą żydowską tożsamość.

Zdjęcie: Limmud Elements Warszawa 2018

Rozwijanie relacji

Enabling Connections

Naszym celem jest tworzenie przestrzeni do łączenia się i nawiązywania wzajemnych relacji zarówno między społecznościami, jak i pojedynczymi osobami. Wierzymy w moc więzi duchowych, emocjonalnych i kulturowych.

Uczestnictwo

Participation

Wolontariat jest jednym z kluczowych elementów niemalże wszystkich przedsięwzięć Limmudu. Każdy z nas jest odpowiedzialny za siebie jak i za społeczności, które tworzymy. Każda osoba ma swój ważny udział w Limmudzie. Zachęcamy wszystkich uczestników do czynnego zaangażowania się w to co robimy.

Upełnomocnienie

Empowerment

Inspirujemy ludzi do tego, aby wykorzystywali swój własny potencjał. Dostrzegamy możliwości jednostek i społeczności. Wspieramy w rozpoznawaniu charakteryzującyh je  niepowtarzalnych wartości, które mogą stać się częścią całej wspólnoty. Tworząc, rzucamy sobie nawzajem wyzwania, wierząc że dzieląc się informacjami i doświadczeniem, jesteśmy w stanie im sprostać i dokonywać odpowiednich wyborów.

Różnorodność

Diversity

Jedną z elementarnych wartości Limmudu jest bogata różnorodność społeczności żydowskich. Tworzymy wydarzenia niosące ze sobą możliwość zdobywania nowych doświadczeń, zarówno między wspólnotami, jak i poszczególnymi pokoleniami członków je tworzących. Jako wartość traktujemy także przystępność naszych programów, których wybór, treść oraz forma pozwala na porzucenie stereotypowych wyobrażeń o innych.

Szacunek

Respect

Każdy z nas jest równy. Nikt nie jest ważniejszy od innych. Oczekujemy od wszystkich wzajemnego szacunku i uznania, że każdy z tworzących Limmud wolontariuszy jest zarazem ich uczestnikiem. Wszelkie formy ataków personalnych są niedopuszczalne podczas Limmudu.

Wspólnota i wzajemna odpowiedzialność

Community and Mutual Responsibility

Limmud to wspólnota nauki. Razem możemy osiągnąć więcej niż każdy z nas z osobna. Czerpiemy korzyści z naszych społeczności (żydowskiej i nie tylko), którym chcemy oddać to, dzięki czemu będą one mogły wzrastać.

 

Limmud Elements Warszawa 2018

Zdjęcie: Limmud Elements Warszawa 2018

Spór w „Imię Niebios”

Arguments for the Sake of Heaven

Rozumiemy i doceniamy, że spory w „Imię Niebios” mogą pozytywnie przyczynić się do rozwoju naszej edukacji i wzajemnego zrozumienia. Nie uczestniczymy w legitymizowaniu lub pozbawianiu legitymizacji jakichkolwiek religijnych lub politycznych stanowisk obecnych w społeczności żydowskiej. Sesje, które zachęcają do intensywnej debaty, są całkowicie dopuszczalne, ale staramy się unikać konfliktów, których podłożem byłaby religia lub polityka. Tworzone w trakcie Limmudu sesje, warsztaty, panele i inne wydarzenia, powinny służyć pozyskiwaniu wiedzy a nie wyłącznie polemice.

Szacunek dla religii

Religious Observance

W przestrzeni publicznej przestrzegamy zasad szabatu i koszerności. Uznajemy jednak, że w sferze prywatnej, każdy zachowuje się zgodnie z własną wolą. Jeśli uczestnicy Limmudu zechcą zorganizować grupę modlitewną, mogą to zrobić. Warunkiem jest jednak konieczność wzięcia na siebie odpowiedzialności, za przebieg całego wydarzenia oraz zapewnienia sobie wszelkich niezbędnych środków do jego realizacji.