W 1944 roku, w drugą rocznicę likwidacji getta w Otwocku (אָטוואָצקער געטאָ), jeden z najwybitniejszych poetów XX wieku – Julian Tuwim – opublikował w miesięczniku „Nowa Polska” (redagowanym przez Antoniego Słonimskiego) wyjątkowy utwór, który zadedykował zamordowanej w dniu 19 sierpnia 1942 roku matce – Adeli Tuwim. Poemat liryczny, czy jak czasem określają go krytycy, manifest poetycki, spowiedź lub dokument literacki, rozpoczyna się od słów „My Żydzi Polscy…”. Tekst stał się pierwszym powszechnie znanym wyznaniem literackim, poświęconym Holocaustowi. Czterem latom, które na zawsze odmieniły blisko tysiącletnią historię Żydów w Polsce, którzy przed II Wojną Światową, stanowili największą społeczność żydowską na świecie, centrum politycznego i kulturalnego życia Żydów. Ich potomkowie tworzą dziś jedną z najmniejszych społeczności żydowskich w Europie i na świecie.

Julian Tuwim – trzeci z lewej w drugim rzędzie, 1944 rok

Julian Tuwim – trzeci z lewej w drugim rzędzie, 1944 rok

Fundacja Żydów Polskich – założona w 2020 roku – jest start-upem, tworzonym przez cztery pokolenia Żydów Polskich, którzy dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, wspierają odrodzenie społeczności żydowskiej w Polsce. Głównym projektem fundacji jest Limmud, który po kilku latach nieobecności, w 2021 roku, powrócił do kalendarza polskich imprez żydowskich.

Fundatorzy

Statut

W tym miejscu niebawem znajdzie się statut